• Hotline: 0903727322 | Email: binhthinh2003_ltd@yahoo.com.vn
  Hỗ trợ trực tuyến
  Tin tức

  Trợ giúp

  • Đến công ty nhận hàng

  • Phương thức thanh toán

  • Đổi trả hàng

  • Mua hàng trên website thế nào?

  • Phương thức giao hàng

   1. Remove the ball by turning the ball retainer counter-clockwise until it becomes loose.
   2. Use a soft cloth or non-abrasive cleaner to clean the ball and the rollers. You can also use a cotton swab to clean the ball container.
   3. Reinstall the ball and ball retainer.

  TOP